Privātais mežs

Jo gudrāks ir meža īpašnieks, jo labāka nākotne visiem: dabai, ekonomikai, sabiedrībai

Trīs vissvarīgākās meža funkcijas ir vides, sociālā un ekonomiskā. Ir svarīgi veicināt ekonomiku, nodrošināt vērtību sabiedrībai un ievērot dabas intereses. Dažādu, dažkārt pretrunīgu mērķu saskaņošana ir izaicinājums gan meža īpašniekam, gan sabiedrībai kopumā.

Nezināšanas vai pieredzes trūkuma dēļ izplatās mīti. Piemēram, nav plaši zināms, ka ir meži, kas ir speciāli izveidoti nepārtrauktai koksnes piegādei. Ja tos neizcirstu, nobriedušie koki sāktu pūt un kļūtu par zaudējumiem.

“Meža vērtība tur aug pati no sevis” ir vēl viens no izplatītākajiem mītiem. Kad mežs ir nobriedis mežizstrādei, oglekļa piesaiste mežā samazinās līdz beigu beigās apstājas pavisam, un jūs pat varat ciest finansiālus zaudējumus, ja neko ar savu mežu nedarīsiet.

Ir dažādas un pretrunīgas versijas par atbildīgu meža apsaimniekošanu. Sabiedrībā netrūkst arī asa nosodījuma. Daļa sabiedrības mežsaimniecību uzskata par postošu. Cilvēki nesaprot, ka pēc simt gadiem mūsu mežs vēl būs turpat un tā vērtība būs lielāka, jo koku ciršanas un meža atjaunošanas rezultātā saimnieciskas nozīmes meži nākotnē būs arvien ražīgāki, kvalitatīvāki un veselīgāki.

Kā aktīvs meža apsaimniekotājs mēs vēlamies sniegt lielāku ieguldījumu informācijas sniegšanā nekā iepriekš!

Tikai tas, kā meža īpašnieks rūpējas par mežu, nosaka, kādu vērtību mēs no meža iegūstam un ko mēs atstājam nākamajām paaudzēm.

Mūsdienās privāto mežu īpašnieku zinātība lielā mērā ietekmē meža nākotni. Tāpēc vairāk jārunā par to, ko un kāpēc mēs mežā darām, un to, kā jūs, apsaimniekojot mežu, domājat par visām trim funkcijām, kā arī visu meža dzīves ciklu.
Kā aktīvs meža apsaimniekotājs mēs vēlamies sniegt lielāku ieguldījumu informācijas sniegšanā nekā iepriekš.

Ar ko sākt?

Jauns meža īpašnieks – iesācējs sākotnēji var apjukt meža lietu brikšņos. Ir daudz lietu, kas jāzina, un arī vārdu krājums šķiet svešs. Entuziasms un interese bieži vien ir svarīgāki par zināšanām.

Jums var nebūt laika vai iespējas plašāk izpētīt ar mežu saistītos jautājumus. Tomēr jūs kā meža īpašnieks esat tas, kurš pieņem lēmumus par sava meža apsaimniekošanu. Lai pieņemtu gudrus lēmumus, kas atbilst jūsu vērtībām un jūsu mežam, jums kaut nedaudz meža lietas ir jāzina un jāizprot.

Katram meža īpašniekam ir jāzina, kas notiek viņa mežā: no precīzas tā platības līdz dzīvniekiem, kas tajā mīt. Visas iespējamās vai nepieciešamās meža īpašnieka darbības un informācija par meža īpašumu ir atzīmētas meža apsaimniekošanas plānā. Privātā meža īpašniekam šis dokuments ir kā mācību grāmata, kas stāsta, kas un kad ir jādara.

Dariet pats vai lūdziet palīdzību

Daži jaunie meža īpašnieki ir entuziasma pilni un labprāt visu savā mežā darītu paši. Ja jūs zināt, ko darāt, un jums ir laiks un iespējas veikt mežsaimniecības darbus, tas ir lieliski! Tomēr liela daļa meža īpašnieku paši neapsaimnieko savu mežu, viņi pērk mežsaimniecības speciālistu pakalpojumus. Lielai daļai mežā veicamo darbu nepieciešama tehnika, kuras vidusmēra meža īpašniekam nav. Tāpat arī kopšanas darbu un ciršanas plānošanai un sagatavošanai ir nepieciešamas specifiskas zināšanas.
Pirmais, kas jāizdara, jums ir jānoskaidro, ar ko varat tikt galā pats un kuru lietu risināšanā jums ir nepieciešama palīdzība. Tad būs vieglāk atrast īsto pakalpojumu sniedzēju.

Vai jums ir nepieciešams atbalsts, lai prasmīgi pārvaldītu savu īpašumu?

Mūsu tirgū pakalpojumi zemes un meža īpašniekiem ir strauji pieauguši. Agrāk bija jāizvēlas, kas svarīgāks – laiks vai nauda. Ja bija zināšanas un labs paziņu loks, vajadzīgos pakalpojumus pa daļām varēja saņemt no dažādiem uzņēmumiem, taču, lai to paveiktu, tas bija kā pilnas slodzes darbs, kuram tika tērēts daudz laika un nervu. Tomēr maksa par pakalpojumiem uzņēmumiem, kas piedāvāja pilnu pakalpojumu klāstu, attālākos reģionos bieži vien bija uzpūsta. Tāpēc tika radīts uzņēmuma Privātais mežs darba modelis: pilnīgs, tuvs un pieejams.

Ja vēlaties saņemt palīdzību sava meža iespēju noteikšanā, profesionālus padomus un pakalpojumus vienuviet, sazinieties ar mūsu speciālistiem.

Līdzīgi raksti

Mežizstrāde ir dabiska meža dzīves cikla sastāvdaļa. Tomēr pēc ciršanas
Mēs uzrunājām Dāvi Šteinbergu, mežsaimniecības speciālistu iepirkumu jautājumos, kurš SIA
Lai gan mežsaimniecības speciālisti sastādīs meža apsaimniekošanas plānu konkrēti jūsu