Privātais mežs

Meža īpašumu iegāde

Uzziniet, ar kādiem pakalpojumiem mēs varam jums palīdzēt!

SIA Privātais mežsveic ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu – katra nozāģētā koka vietā iestādām desmit jaunus. Pērkam mežu kopā ar zemi visā Latvijā, lai īstenotu dzīvē savu vīziju par jauno meža apsaimniekošanas paaudzi.

Kā izlemt, vai pārdot mežu kopā ar zemi, vai pārdot ciršanas tiesības? Tas galvenokārt ir atkarīgs no jūsu kā zemes īpašnieka dzīvesveida un vēlmēm.

Liela nozīme šeit ir īpašnieka nākotnes plāniem. Ir izplatīts maldīgs priekšstats, ka darbi beidzas ar kailcirti, – tā nav! Meža apsaimniekošana dažādos tā augšanas posmos prasa dažādus papildu ieguldījumus. Saskaņā ar likumu mežs pēc ciršanas ir jāatjauno vai nu dabiskā ceļā (atstājot sēklas kokus) vai stādot. Taču dabiskā atjaunošanās neļauj kontrolēt atjaunojošās sugas – tātad vērtīga priežu meža vietā var izaugt mazvērtīgi koki. Stādi kopā ar stādīšanu maksās no 1500 €/ha atkarībā no sortimenta.

Tas viss prasa gan laiku, gan naudu. Pēc meža atjaunošanas par jaunaudzi jārūpējas: daudzi īpašumi ir jāsargā no dzīvniekiem, piemēram, izbūvējot žogu, citviet ir jāizpļauj veģetācija starp jaunajiem kokiem. Dažādos meža attīstības posmos ir nepieciešama arī dažāda, piemēram, jaunaudžu vai krājas, kopšana. Ja jums ir skaidrs, ka ne jūs, ne jūsu ģimenes locekļi nevēlas nodarboties ar meža apsaimniekošanu vai nevēlaties veikt papildu ieguldījumus īpašuma vērtības palielināšanā, ir ieteicams apsvērt meža pārdošanu kopā ar zemi.

Lūdz padomu mūsu speciālistiem

Mēs uzņemamies atbildību par visu meža dzīves ciklu. Sadarbojoties ar mums, mežsaimniecības darbi neaprobežojas tikai ar mežizstrādi.