Privātais mežs

Edvīns Bogdanovs
Meža apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

T: +371 22332681

E: edvins.bogdanovs@privataismezs.lv

Oskars R. Buls
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
Ģirts Kalniņš
Lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Rakstiet mūsu speciālistiem, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju vai piedāvājumu!