Privātais mežs

Privātuma politika

SIA Privātais mežs, reģistrācijas Nr. 40103468039 (turpmāk – Sabiedrība) ir interneta vietnes www.privataismezs.lv īpašnieks un uzturētājs. Sabiedrība darbojas ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu, kas stājas spēkā no 25.05.2018.


Informācijas saņemšana

Aizpildot interneta vietnē www.privataismezs.lv esošos laukus sadaļā: “Cenas pieprasījums”, vai piesakoties informācijas saņemšanai no Sabiedrības, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai Sabiedrības iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat interneta vietnē vai jebkādā citādā veidā. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai,
informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.


Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm

Sabiedrība var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni vai citā veidā tos Jūs esat iesnieguši Sabiedrībai, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, Sabiedrība prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu. Sabiedrībai var tikt uzlikts par pienākumu nodot privātpersonu datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


Informācijas ievākšana

Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz Sabiedrībai iepazīt savus klientus, sniegt pakalpojumus un uzlabot interneta vietnes www.privataismezs.lv saturu, savukārt Jums saņemt mūsu pakalpojumus un kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Interneta vietnē Jūsu sniegtā personas datu informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums, savukārt klātienē, telefoniski, elektroniski vai pa pastu saņemtie Jūsu personas dati tiek izmantoti normatīvajos aktos noteikto Sabiedrības leģitīmo mērķu sasniegšanai un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai Jums. Kā interneta vietnes www.privataismezs.lv lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju. Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

Atteikšanās tiesības

Pamatojoties uz Jūsu atstāto ziņu interneta vietnē www.privataismezs.lv, Jums tiks atsūtīts e-pasts no Sabiedrības. Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu/informācijas saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas Sabiedrībai, par to nosūtot rakstisku paziņojumu uz tās juridisko adresi vai e-pastu: info@privataismezs.lv

Personas dati, kurus nododiet Sabiedrībai saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un līgumattiecību nodibināšanu nav atsaucami un Sabiedrība tos apstrādā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā, ne īsāku termiņu, kā līdz līgumattiecību izbeigšanai ar Jums.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes www.privataismezs.lv lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

Datu integritāte un drošība
Sabiedrība veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mūsu serveri un datubāzes atbilst nozares standarta drošības prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt sazinoties ar mums e-pastā: info@privataismezs.lv vai pa tālruni 26005576. Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam. Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi – kādi Jūsu personas dati ir Sabiedrības rīcībā, kā tie tiek
apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas.

Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr no Jūsu puses nav izteikta atteikšanās no turpmākās saziņas un/vai jaunumu saņemšanas vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

Hipersaites uz citām vietnēm

Interneta vietne www.privataismezs.lv var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm (piemēram, www.youtube.com u.c.), ko neuztur Sabiedrība. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. Sabiedrība nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes
politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas.

Jautājumi par personas datu aizsardzību
Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: info@privataismezs.lv vai pa tālruni 26005576.