Lauksaimniecības zemju iegāde

Kāpēc pārdot lauksaimniecības zemi?

Nestabils tirgus

Lauksaimniecības zemju cenas pēdējo 10 gadu laikā ir pieaugušas gandrīz četras reizes.

Viens no iemesliem šādai krasai izaugsmei ir Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gadā, pēc kuras lauksaimnieki sāka saņemt atbalstu no Eiropas fondiem. Ar atbalsta palīdzību, lauksaimnieki varēja paplašināt savu darbību un ieguldīt vissvarīgākajā resursā – zemē. Zemes cenas pieauga arī spēcīgas konkurences apstākļos. Augstākie rādītāji tika novēroti 2013. gadā, kad atbalsts bija vairāk nekā 114 € / ha, un lauksaimniecības zemju izmaksas dažos reģionos sasniedza 4600 € / ha. Produktivitātes pieaugums piesaistīja jaunus ražotājus un Eiropa sāka piedzīvot lauksaimniecības produktu pārpalikumu. Arī Krievijas noteiktās sankcijas sāka kavēt lauksaimniecības produktu eksportu austrumu virzienā. rezultātā, lauksaimniecības produktu pārpalikums nozīmēja lauksaimniecības zemju cenu samazinājumu. Par cik lauksaimniecības produktu realizācija ir lielā mērā atkarīga no ārējiem faktoriem – tirgus ir nestabils.

Paša spēkiem ir grūti kontrolēt

Zemkopība, paļaujoties tikai uz saviem spēkiem, ir sarežģīts process. Ja īpašnieks vēlas patstāvīgi rūpēties par savu zemi, īpašniekam ir nepieciešamas iekārtas un mašīnas, kam ir dārgas uzturēšanas izmaksas. Bez tam, tas prasa būtiskas zināšanas par šo jomu, enerģiju un laiku. Mums ir viss, kas nepieciešams, jo mūsu darba apjoms ir plašs un iepirkuma cena ir augsta.

Zema atdeve

Lauksaimniecības zemju noma nav visai efektīvs investīciju veids. Ja zemes īpašnieks vēlas nomāt savu zemi, jāņem vērā, ka vidējas cenas ir 100 eiro/ha. Piemēram, ja Jums ir lauksaimniecības

zemes gabals ar platību 4 ha un šobrīd tā tirgus vērtība ir 10 000 €, tad nomājot jūsu tīrā peļņa pēc nodokļiem būs nedaudz virs 300 eiro gadā. Pārdodot zemes gabalu un noguldot naudu bankā (piemēram, ar likmi 6% gadā) Jūsu tīrā peļņa būtu aptuveni 600 eiro gadā.

Lauksaimniecības zemju iegāde

Pašlaik lauksaimniecības zemes pārdošanas cenas svārstās robežās no 1500 eiro līdz 4000 eiro par hektāru, un nomas cenas ir 30-100 eiro par hektāru. Mēs nosakām lauksaimniecības zemes cenu balstoties uz tās izmantošanas iespējām, augsnes īpašībām un atrašanās vietu. Papildu informācija par nomniekiem, līdzīpašniekiem un citiem aspektiem palīdzēs mums noteikt taisnīgu cenu.