Ciršanas tiesību pirkšana

Mēs piedāvājam trīs variantus ciršanas tiesību pirkšanai

Ciršanas tiesību nodošana

Ciršanas tiesību nodošana nozīmē ciršanas apliecinājuma pārdošanu. Lai uzsāktu koku ciršanu mežā ir nepieciešams apliecinājums, kuru var saņemt iesniedzot iesniegumu Valsts meža dienesta struktūrvienībā. Apliecinājumu izsniedz mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas Valsts meža dienestā. Apliecinājumā būs norādīts ciršanas apjoms, vieta, derīguma termiņš un citi noteikumi. SIA “Privātais mežs” sagatavo cenu piedāvājumu ciršanas tiesību nodošanai pamatojoties uz pieejamo informāciju: paziņojumiem, meža apsaimniekošanas plānu un ortogrāfisko fotoattēlu.
Profesionālu un pareizu novērtējumu var sniegt tikai kvalificēti speciālisti un meža taksatori.

Vienošanās ar meža īpašnieku tiek panākta pēc tam, kad meža taksators apmeklējis zemes gabalu un iesniedzis datus vērtētājam.

Īpašumtiesības

Īpašumtiesību līgums ir notariāli apstiprināts līgums ciršanas tiesību nodošanai. Šis ir notariāli apstiprināts meža nogabala nomas līgums. Līgums nosaka meža platību, kurā tiks veikta ciršana, cenu un citus meža izstrādes izpildes nosacījumus. Īpašumtiesību līgums parasti tiek noslēgts uz diviem gadiem. “Privātais mežs” SIA iesaka noslēgt īpašumtiesību līgumu, ja īpašumam nav meža apsaimniekošanas plāna un ir ierobežots laika resurss. Divu gadu periods ļaus izvēlēties labāko darbu izpildes laiku, tādējādi saudzējot augsni un nodrošinot augstāko meža vērtību.

Ciršanas tiesību nodošana balstoties uz cenu

Ciršanas tiesību nodošana balstoties uz cenu, ir līguma veids, kurā norādītas meža materiālu cenas. Persona gūst ienākumus no izstrādātajiem kokmateriāliem. Aprēķini ir balstīti uz izcenojumu, kuru apstiprinājis klients. Ja vēlaties izstrādāt mežu, ieteicams sazināties ar speciālistu. Labākais veids, kā iegūt nepieciešamo informāciju, ir piezvanīt mūsu konsultantiem vai nosūtīt cenas pieprasījumu.